O nas > Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe

Kraków, 5.11.2012.r

Zapytanie ofertowe

Dotyczy: Umowy o dofinansowanie nr MRPO.02.01.01-12-10-0468-1580-12

Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na:

OKLEINIARKĘ o następujących parametrach, nie niższych niż:
Posuw minimalny – 11m
Grubość elementu do 60mm
Agregaty:

 • agregat do wstępnego frezowania,
 • agregat oklejający,
 • agregat odcinający
 • agregat frezarski,
 • agregat zaokrąglający,
 • cyklina profilowa z szybkowymiennymi głowicami,
 • cyklina plaska – klejowa,
 • agregat polerski.

Oferta powinna zawierać:

 • nazwę i adres oferenta,
 • opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym,
 • wartość oferty (netto oraz brutto),
 • termin ważności oferty,

Wskazane jest, by oferta zawierała również inne, dodatkowe informacje, np. warunki gwarancji, dodatkowe funkcje dostawy, warunki płatności i dostawy, możliwe do uzyskania upusty, maksymalny czas realizacji, kosztorys ofertowy, itd.

Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym oferenta lub opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez oferenta.

Termin składania ofert upływa w dniu: 20.11.2012.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
1. Cena – 50 %
2. Warunki gwarancji – 15 %
3. Serwis – 35%

Z poważaniem
J. Przepiórka

 

Search

Mebloplast S.C.

ul. Jastrzębia 7
30-622 Kraków

tel./fax: 12 655-12-29
mail: biuro@mebloplast.pl

Oddział Warszawa: 501 30 22 30
Oddział Wrocław:
781 444 688

-

PromoModuł szatni 6 osobowy cena
550.00 PLN brutto

Meble do przedszkoli | Meble do hoteli | Meble apteczne | Usługi | Kim jesteśmy | Realizacje | Kontakt Ochrona danych

© 2011 Copyright by Mebloplast S.J. All rights reserved.
Wykonanie Agencja Epoka (e-poka.com)


Strona nie obsługuje Twojej wersji Internet Explorer (6.0).

Zaktualizuj swoją przeglądarkę!
Wersja którą używasz miała ostatnią aktualizację w 2004 roku.

Nowsza wersja zostanie pobrana w przypadku aktualizacji systemu bądź zrób to ręcznie tutaj:
Microsoft Internet Explorer